Sandplay

Jak mi může pomoci?

  • ideální pro děti už od nejranějšího věku s problémy chování, učení, terapie traumatu, podpora v rodinných krizích
  • pro dospělé v krizových a obtížných situacích. Pomůže Vám nahlédnout situaci nově a správně se rozhodnout, okamžitě sníží úroveň vnitřního napětí.
  • vztahové problémy
  • párová nebo rodinná terapie - možnost vzájemné komunikace v jiné, hlubší rovině
  • vynikající jako nástroj sebepoznání a vniřního růstu - objevíte nástroje, jak komunikovat se svou hlubinnou psychikou, rozvíjet svou tvořivost
  • účinný nástroj změny - začnete reagovat jinak, efektivněji. Možnost konstelovat lépe i své životní okolnosti.

- neboli hra v písku. V bezpečném prostoru pískoviště vytváříte symbolický obraz nebo příběh za pomocí tvarování písku a miniaturních předmětů. Ve výsledku se odráží nejen vědomá situace, ale i nevědomé procesy psychiky. Ztvárněním získáte nejen náhled na situaci, ale zároveň dochází ke změnám v hlubinných vrstvách a tím i ve vnitřní dynamice psychiky. Obtížné obsahy ztrácí energii působící skrytě na vědomé prožívání a dochází k výrazným pozivitním posunům v používaných životních strategiích..

Prvek tvořivé hry, která je naší přirozenou součástí, snadno překonává vnitřní rezistenci psychiky. Často dochází k uvolnění emocí blokovaných v těle. Kreativní proces hry aktivuje vědomí vlastní síly řešit problémy a je výborná i jako metoda sebepoznání. Dospělým stejně jako dětem od útlého věku díky možnosti pracovat s nonverbálním vnímámí a vyjadřováním nabízí možnost efektivně zpracovat obtížné situace a traumata příjemným způsobem. Výzkumy prokázaly kromě příznivých emočních změn dětí také zlepšení studijních výsledků po pravidelné práci s pískem.

Jak a proč sandplay funguje?

Technika oslovuje naše emoce, představivost, smyslové vnímání skrze dotyky s pískem skrze sílu symbolického vyjadřování. Protože nevědomí komunikuje skrze obrazy (např. ve snech), je použití miniaturních symbolů velmi účinným prostředkem, jak jej aktivovat a dát možnost projevit se hlubším vrstvám psychiky.

Jakmile si postavíme v písku svůj obraz, objevují se silné prožitky, vhledy,  otevírají se nové inspirace pro řešení, která bychom si jinak běžným raciononálním způsobem neuvědomili. Znovuprožití emocí a jejich uvědomění je další léčivý element. 

Terapeut pouze pomáhá citilivými otázkami prohloubit další rozvíjení prožitku a jeho pochopení. Ale již samotný proces tvorby a prožitek bez racionálního uchopení je hluboce léčivý. Pomáhá nám dotýkat se a navazovat vztah se svým nitrem a svou osobní mytologií.

V práci se symboly často používáme pouze miniatury bez písku, abychom se zaměřili na určitý konkrétní problém nebo téma, který vyvstalo v průběhu terapie a zkoumáme jej. Slouží k hlubšímu pochopení situace, hledání případných cest a pochopení symbolů, které jsou pro klienta důležité při práci v písku.