Kde nás najdete

Mgr. Jana Vysoudilová

Terapie probíhají na adrese:

Babice 91, 785 01 Šternberk

IČO: 06523161

DIČ: CZ7457221574

Rezervace termínu terapie:

Telefon: +420 777 125 841
E-mail: jana.vysoudilova@centrum.cz

Kraniosakrální terapie - objednávky Kateřina Fojtíková, tel. 774 983 521

Po objednání termínu proveďte platbu nejpozději do 3 dnů na účet číslo 1538587012/3030.

Objednáním jakékoliv služby vzniká mezi námi a vámi smluvní vztah, na který se vztahují od data objednání stornovací podmínky. Jste-li zařazeni na určitý termín a potřebujete svou účast zrušit či ji posunout na termín jiný, učiňte tak prosím, ve vlastním zájmu, co nejdříve.

Stornovací podmínky:

 V době kratší než týden stornujeme 30 % z částky, v době kratší než 24 hodin již poplatek nevracíme. V případě závažných zdravotních důvodů jsme ochotni po doložení lékařské zprávy storno poplatek neúčovat. Přihlášky jsou závazné a storno poplatek bude vyžadován bez ohledu na to, zda-li byla platba uhrazena či nikoliv.