Transpersonální terapie

Holotropní dýchání / Sandplay / Muzikoterapie /Jóga/ Kraniosakrální terapie

SANDPLAY, hra v písku, je jungiánská terapie využívající sebeúzdravné síly psychiky. Při vytváření symbolického obrazu v písku s pomocí miniatur se aktivují nevědomé obsahy, dochází k uvolnění potlačené energie i emocí a nastávají pozitivní změny, směřující k naší celistvosti.

MUZIKOTERAPIE používá bohaté frekvence přírodních nástrojů k obnovení vnitřní harmonie ve všech složkách osobnosti - v těle, v psychice i ve všech jejích jemných energetických složkách tím, že snižuje mozkovou frekvenci a navozuje změněné stavy vědomí. 

HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ je hlubinná prožitková technika, založená na zrychleném prohloubeném dechu za doprovodu hudby, v kombinaci s prací s tělem, kresbou mandaly a verbálním sdílením prožitku. 

Umožňuje kontakt s niternými obsahy nevědomí a jejich změnu směrem k lepšímu fungování v každodenním životě. Jedná se o mimořádně efektivní, a přitom bezpečný nástroj vnitřní změny a léčení.

Jsem členem terapeutického týmu mezinárodního centra HOLOS. Díky tomu mají klienti nabídku sítě oveřených transpersonálně orientovaných terapeutů nabízejících širokou škálu technik pro ideální péči v jejich individuální situaci.

Co nabízíme?

Individuální terapie holotropního dýchání, sandplay a práce se symboly, individuální hodiny jógy nebo muzikoterapie pro jednotlivce, páry nebo rodiny v Babicích u Šternberka. Nově kraniosakrální terapie Kateřiny Fojtíkové, termíny a kontakt pro objednání v sekci pozvánky.

Skupinové muzikoterapie aktivní nebo pasivní formou pro Vaši organizaci přímo u Vás nebo v krásném prostředí Holos Centra.

Řadu dalších seberozvojových seminářů v rámci činnosti Holos Centra (holotropní dýchání, víkendové muzikoterapie pro skupiny, rodinné konstelace, skupina sdílení ad.) Individuální terapie a péče pro osoby v krizi a obtížných životních situacích.

Jak pracujeme?

Transpersonální terapie

  • chápe osobnost člověka jako celek, který přesahuje osobní rovinu ega, spiritualitu považuje za přirozenou složku psychiky. Vytváří příležitosti k prožitkovému překročení běžného vnímání sebe jako nástroj vnitřní transformace a léčení.
  • kromě biografického obsahu pracuje také s prožitky prenatálními, perinatálními (porodními) a s transpersonální rovinou, obsahující zkušenosti kolektivního nevědomí. Širší obsahový rámec dovoluje přijetí a zpracování neobvyklých prožitků, které jsou mnohdy jinými školami označovány jako patologické, léčivým a osobnost rozvíjejícím způsobem.
  • pracuje s konceptem vnitřního léčitele - léčivé moudrosti, kterou máme každý v sobě. Je hlavní silou, působící v terapii. Terapeut je pouze průvodcem na cestě k vnitřní celosti, který tuto moudrost v klientovi respektuje a podporuje.
  • Chápe mimořádné stavy vědomí jako léčivé a cíleně užívá jejich potenciál k ozdravnému procesu.

Zajímají vás jednotlivé metody transpersonální terapie?