Muzikoterapie

Co mi může dát?

  • hluboký relaxační a meditativní prožitek, zastavení toku myšlenek
  • harmonizaci psychiky, kontakt se zdrojem své vlastní síly a léčivého potenciálu
  • obnovení toku energetických drah, hamonizaci čaker
  • vyladění pravé a levé mozkové hemisféry, umí zklidnit i u mozkových disfunkcí a napomoci lepšímu fungování
  • rychlejší rekonvalescenci po nemoci a úrazu
  • u aktivně hrajících skupin resocializační efekt, podpora bytím v kruhu

- je celostní metodou léčby. Nástroje s bohatým spektrem alikvótních tónů a přírodním laděním spolu s jednoduchými tranzovními rytmy ovlivňuje činnost mozku, který pak produkuje alfa vlny, dochází k propojení a vyladění obou mozkových hemisfér, uvolnění, zklidnění pochodů včetně metabolických procesů, v těle nastává acidobazická rovnováha. Vibrace se přenáší tělesnými tekutinami do celého těla a dochází k postupnému dolaďování všech tělesných funkcí, fyzických i energetických systémů, a tím terapii celé bytosti. I bez předchozí zkušenosti prožíváte hluboce relaxovaný meditativní stav psychiky - změnu stavu vědomí.

Aktivní muzikoterapie

ve skupině pod vedením terapeuta hrajete na bubny djembe, šamanské bubny, tibetské mísy, různé perkuse a dechové nástroje, přidává se zpěv. Jde o prožitkové vyjádření, které není podmíněno hudebním nadáním. Na závěr sdílí účastníci své prožitky.

Kromě výše uvedených účinků působí aktivní hraní ve skupině resocializačně, napomáhá vyladění skupiny jako celku "na jednu vlnu", je tedy i vhodným doplňkem při teambuildingových aktivitách. Nemusíte se bát přivést své děti, na něž hra a poslech působí zklidňujícím účinkem i v případě, že jsou hyperaktivní.

V případě zájmu je možné domluvit se i na individuálním sezení nebo práci v malé skupince - do 4 účastníků. Potom je množná volba hry s vybranými nástroji dle vašeho zájmu (tibetské mísy, bubny, didgeridoo), můžete se věnovat rozvíjení alikvótního zpěvu, zpěvem vokálů léčit čakrový systém nebo pomocí vlastního zpěvu s nástrojem se věnovat účinné samoléčbě.

Pasivní muzikoterapie

 při ní jste v roli posluchače a nasloucháte tónům rozličných nástrojů, na něž pro Vás hraje terapeut, a které vás přirozeně uvádí do hlubokého léčivého meditativního stavu. Vibrace nástrojů působí jako zvuková masáž. Tato terapie probíhá skupinovou i individuální formou. V individuální terapii můžete prožít navíc kontaktní masáž na těle tibetskými mísami a cílenou masáž gongem, didgeridoo a šamanským bubnem.

Účinky: psychosomatická omenocnění, rekonvalescence po fyzických traumatech, duševní poruchy, neurózy, psychosirituální krize, Alzheimerova choroba, mentální postižení, ADHD ad. Vhodné i jako relaxační a meditační technika. Tato terapie nemá žádně kontraindikace.