Holotropní dýchání

Holotropní dýchaní vynalezli Stanislav a Christina Grofovi na základě mnohaletého výzkumu změněných stavů vědomí. Termín "holotropní" znamená směřující k celistvosti. Tyto stavy otevírají člověku přístup ke všem rovinám lidských zážitků, umožňují poznávat kořeny našeho neproduktivního chování, potlačovaných emocí a energií, které jsou v tomto procesu uvolňovány a přetvářeny.

Holotropní dýchání je kombinací více terapeutických nástrojů, které vás přivedou do hlubokého kontaktu s Vaším nevědomím a pomohou vám tyto prožitky zpracovat. Hlavním nástrojem je zrychlený dech v kombinaci s evokativní hudbou a práci s tělem. Jedná se o velmi bezpečnou metodu, kdy obsah toho, co je během terapie prožíváno, řídí vlastní nitro klienta, který se tak může dotknout pouze toho, na co je vědomě v dané chvíli připraven unést. Jeho síla spočívá v tom, že nás otevírá nejen našim minulým zážitkům, ale přivádí nás do kontaktu s naší vlastní spiritualitou, rozšiřuje hranice našeho ega a mění náš náhled na sebe samé i na svět kolem nás. Je to metoda nejen k léčebná, ale vedoucí i sebepoznání a hlubšímu propojení s životem a duchovní rovinou.


Pro koho je holotropní dýchání vhodné?

 • lidé toužící po hlubším sebepoznání a osobním rozvoji
 • lidé pracující v pomáhajících profesích
 • lidé v obtížných životních situacích (rozvod, srmt partnera, velké životní změny, ztráta práce)
 • lidé v psychospirituální krizi
 • léčba návykových stavů, psychosomatické probémy (např. alergie, astma, migrény...), úzkostné stavy, depese, anorexie a další vybrané psychiatrické diagnózy
 • lidé, kteří chtějí posílit uměleckou tvořivost
 • lidé po špatném zážitku (tzv. bad trip) na psychotropních látkách

Kontraindikace:

 • akutní nemoc nebo onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, oční glaukom, aneurysma, úraz hlavy spojený s krvácením do mozku, epilepsie
 • lidé užívající marihuanu nebo jiné návykové látky včetně alkoholu - nutná abstinence min. 30 dní před terapií
 • těhotenství
 • vážné psychické onemocnění