O terapiích

V úvodní konzultaci probereme Vaše potřeby a situaci a domluvíme se na vhodném terapeutickém postupu. V případě potřeby nabízíme možnost konzultovat terapeutický plán dalšími terapeuty Centra Holos. (adiktologie a podpora po užití drog a tzv. bad tripu , psychospirituální krize, Bachovy esence, jungiánská terapie, lůžkové zázemí pro osoby v dynamické fázi psychospirituální krize, diferenciální diagnostiku psychospirituální krize versus psychóza). Nabízené terapie a pomoc nejsou vhodné pro psychotické osoby, jejichž stav skutečně vyžaduje jiný přístup! Osobám v psychospirituální krizi s mylnou diagnózou psychózy ale můžeme pomoci určit, zda se jedná o psychospirituální krizi a postupně vysadit léky a nahradit je účinnou podpůrnou terapií.

V případě potřeby můžete využít jen konzultačních služeb bez následné péče.